Services

Motivatielab ONDERZOEKT, ADVISEERT, PRESENTEERT en TRAINT. We helpen bedrijven, gemeenten en instellingen met het verbeteren van processen waarin mensen een rol spelen. Of het nu gaat om het veiliger maken van de werkvloer, het verminderen van zwerfafval, het prettiger maken van de woonomgeving, Motivatielab verzorgt wetenschappelijk gedragen onderzoek en advies om deze doelen te behalen.

MotivationLab researches, advises, presents and trains. We help companies, municipalities and institutions to improve processes in which people play a role. Whether it is making the workplace safer, reducing litter, making the living environment more pleasant, MotivationLab provides scientifically supported research and advice to achieve these goals.