Kees Keizer

Gedrags- en belevingsadviseur

Hoe kunnen we bijvoorbeeld de omgeving inzetten om gedrag en beleving positief te beïnvloeden. Hij is op dit onderwerp gepromoveerd en doceert studenten van de Rijskuniversiteit Groningen op dit terrein. Hij is auteur, en editor van diverse (wetenschappelijke) artikelen, hoofdstukken en een boek over dit onderwerp, maar bovenal een bevlogen veranderaar